1+1(تک خوابه)

باغچه‎دار

نرمال

2+1 (دو خوابه)

آشپزخانه اپن‏‎دار

نرمال

تراس‏‎دار-2

تراس‎دار-1

همکف

باغچه‎دار

3+1 (سه خوابه)

نرمال-2

نرمال-1

تراس‏‎دار

باغچه‎دار

همکف

4+1 (چهار خوابه)

تراس‎دار

باغچه‎دار

تراس‎دار-بالکن‎دار-2

تراس‎دار-بالکن‏‎دار-1

دوبلکس

نبش-2

نبش-1

وسط

ویلا