شرکت ساختمان سازی اوزکان

شرکت ساختمان سازی اوزکان از بدو تاسیس خود در سال ۲۰۰۵، به کمک کادر مجرب و متخصص، درک از معماری مدرن و کاربرد مصالح ساختمانی با کیفیت در مجموع ۲۴۶ واحد مسکونی و ۲۵۰۰۰ مترمربع فضا را با موفقیت تحویل داده است.
شرکت اوزکان که یکی از پیشگامان بخش در حال توسعه پرشتاب ساخت و ساز به شمار می رود، با پروژه باغ زیتون خود که به مانند مرواریدی در شهر جدید ازمیر خواهد درخشید، به جای تصور خوشبختی آن را برایتان به ارمغان می آورد.